ZEBRANIE WIEJSKIE W JASIENICY

2016-04-26 - 2016-05-05

Sołtys Sołectwa Jasienica zwołuje Zebranie Wiejskie w dniu 5 maja 2016 roku o godz. 17:00 w sali GOK przy Urzędzie Gminy Jasienica.

Tematem zebrania będzie informacja z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2015 roku oraz sprawy bieżące Sołectwa.

Zobacz też:

SZCZEPIENIE LISÓW

Do 8 czerwca na terenie województwa małopolskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna