ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

2016-05-24 - 2016-06-07

W związku z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016 – 2025”, serdecznie zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w spotkaniach, których celem będzie:

1. Omówienie potrzeby opracowania w/w dokumentu strategicznego w tym m.in. wizji, misji, celów strategicznych i kierunków prac nad Strategią.

2. Pozyskanie sugestii i propozycji obszarów, tematów bądź zapisów, które winny być ujęte w tworzonym dokumencie.

Pierwszy termin- 2.06.2016 godzina 9:00

  • spotkanie z sektorem samorządowym w tym organizacjami pozarządowymi.

Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej GOK Jasienica ( kompleks boisk "Drzewiarz", ul. Modrzewiowa 1360).

Drugi termin – 7.06.2016 godzina 17:00

  • konsultacje społeczne i gospodarcze ze wszystkimi zainteresowanymi stronami - mieszkańcami, przedsiębiorcami, liderami społeczności wiejskiej.

Spotkanie odbędzie się w sali widowiskowej GOK Jasienica (sala przy Urzędzie Gminy, Jasienica 159).

Licząc na Państwa udział i zaangażowanie w tworzeniu Strategii Rozwoju,

Pozostaję z poważaniem

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

KAMPANIA INFORMACYJNA

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kampanii informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna