ANKIETA

2016-06-09 - 2016-06-30

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016-2025”, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Odpowiedzi na pytania kwestionariusza pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Gminy Jasienica, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Ankieta skierowana jest do mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych, działających na terenie gminy, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych oraz osób przebywających na terenie gminy.

Kwestionariusz jest anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Do pobrania:

http://goo.gl/forms/cxbbivORHe0vTP0E3

http://goo.gl/forms/lktVZUSbSTedokyD3

Ankieta dostępna jest na dzienniku podawczym Urzędu Gminy oraz w biurach Sołtysów poszczególnych Sołectw.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć, bądź przesłać w formie elektronicznej, w terminie do dnia 30 czerwca br.

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna