ANKIETA

2016-06-09 - 2016-06-30

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Jasienica na lata 2016-2025”, uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Odpowiedzi na pytania kwestionariusza pozwolą ocenić potencjał rozwojowy Gminy Jasienica, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Ankieta skierowana jest do mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych, działających na terenie gminy, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych oraz osób przebywających na terenie gminy.

Kwestionariusz jest anonimowy, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Do pobrania:

http://goo.gl/forms/cxbbivORHe0vTP0E3

http://goo.gl/forms/lktVZUSbSTedokyD3

Ankieta dostępna jest na dzienniku podawczym Urzędu Gminy oraz w biurach Sołtysów poszczególnych Sołectw.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć, bądź przesłać w formie elektronicznej, w terminie do dnia 30 czerwca br.

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica

Zobacz też:

KOMUNIKAT KRUS

Do 26 lipca 2020 r. wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika i domownika - poinformował KRUS.

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna