ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

2016-10-25 - 2017-03-17

Urząd Gminy Jasienica rozstrzygnął przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg we wszystkich sołectwach gminy. Poniżej podajemy listę osób i firm, do których należy się zwracać w sprawach, dotyczących odśnieżania ulic i ich utrzymania w okresie zimowym.

 

Urząd Gminy Jasienica przypomina mieszkańcom, że zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 4 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013.1399 ) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Zobacz też:

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR.

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna