KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZMIANY LSR

2016-12-06 - 2016-12-12

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka planuje wprowadzić zmiany w LSR na lata 2014-2020.

PROJEKT AKTUALIZACJI LSR obejmuje wprowadzenie zmian w załączniku nr 1 do umowy ramowej – Lokalnej Strategii Rozwoju, załączniku nr 3 do LSR – Planie działania, załączniku nr 4: Budżet oraz załączniku nr 5: Planie Komunikacyjnym.

Zmiany w LSR – rozdział VIII. Budżet, w zał. nr 3: Planie działania oraz w zał. nr 4: Budżet wynikają z niskiego poziomu środków finansowych przyznanych na Koszty bieżące i Aktywizację, który może spowodować problemy wpływające na sprawną i efektywną realizację umowy o dofinansowanie oraz zobowiązań z niej wynikających. Jak wynika z doświadczeń poprzedniego okresu funkcjonowania odpowiednie zasoby finansowe, a tym samym kadrowe i rzeczowe są niezbędne do prawidłowej realizacji LSR. Stąd planowane zwiększenie poziomu Kosztów bieżących i Aktywizacji z 10% do 15% budżetu LSR (z 1 200 000 zł do 1 800 000 zł).

Przesunięcie naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 r. z uwagi na brak odpowiednich dokumentów aplikacyjnych do przeprowadzenia naborów wniosków w 2016 r. spowodowało wstrzymanie i przesunięcie działań zaplanowanych w załączniku nr 5. Planie komunikacyjnym z 2016 na 2017 rok.

W załącznikach znajduje się szczegółowy zakres zmian.

Uwagi można zgłaszać do 12 grudnia br. do godz. 15.00 na adres e-mail: biuro@bielskakraina.pl

Jednocześnie informujemy, że otwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące aktualizacji LSR odbędzie się w 9 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie LGR Bielska Kraina (ul. T. Regera 81, 430382 Bielsko-Biała), sala konferencyjna III piętro.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj .

 

Zobacz też:

ZAPROSZENIE

Minister Klimatu zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna