KAMPANIA PROMOCYJNA „RUSZA LSR!”

2017-02-02 - 2017-02-23

Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z czego na

• Realizację LSR (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządzenia nr1303/2013) 10 440 000,00 zł

• Współpracę (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia nr1303/2013) 360 000,00 zł

• Koszty bieżące i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit d oraz e Rozporządzenia nr1303/2013) 1 200 000,00 zł

Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:

a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;

c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;

d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;

e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 roku w ramach:

• P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich

• P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką

• P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Bielsko Biała, ul. T. Regera 81 parter) lub nr tel. 725449170, 338105735

     

Zobacz też:

UWAGA! BURZE Z GRADEM I DESZCZ

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

KONKURS MOJA WIZJA ZERO

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna