INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZEBADANIA GLEB

2017-02-21 - 2017-03-14

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach oferuje rolnikom w i działkowiczom usługi w zakresie:

– badania gleb na odczyn i zasobność (makro- i mikroelementów) wraz z ustaleniem zalecanych dawek nawożenia i wapnowania
– oznaczania skażenia gleb i roślin metalami ciężkimi
– oznaczania zawartości azotanów w płodach rolnych
– analizy ów mineralnych, organicznych, płodów rolnych i pasz gospodarskich.

Opracowuje:
– zalecenia nawozowe dla poszczególnych upraw, także ogrodniczych i warzywniczych
– plany nawożenia
– mapy odczynu i zasobności gleb w makro i mikroelementy.

Prowadzi:
– doradztwo nawozowe
– szkolenia z zakresu nawożenia i wapnowania
– badania na rzecz ochrony środowiska rolniczego. 

Dział Laboratoryjny posiada certyfikat akredytacyjny nr AB 798.

Doradca: mgr inż. Alicja Gregorczyk-Jędrzejewska, tel. 660 436 282.

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna