ZWIĄZEK GMIN ŚLĄSKA OPOLSKIEGO PRZECIW OGRANICZANIU KADENCJI

2017-03-07 - 2017-03-13

Związek Gmin Śląska Opolskiego przyjął stanowisko wyrażające sprzeciw wobec zapowiedzi lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz - podjęte jednogłośnie uchwałą Zgromadzenia Nr X/54/2017 z dnia 1 marca 2017 r.

W załączonym stanowisku Związku Gmin Śląska Opolskiego czytamy:

1. Jako samorządowcy wyrażamy sprzeciw wobec zapowiedzi destrukcyjnych zmian w ordynacji wyborczej do samorządów. Zmiany polegałyby na wprowadzeniu dwukadencyjności liczonej wstecz do ustawy - Kodeks wyborczy w ramach ograniczenia liczby kadencji dotąd sprawowanej funkcji w odniesieniu do kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

2. Propozycję posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości odbieramy jako objaw lekceważenia wyborców i ich świadomych wyborów. To mieszkańcy - członkowie wspólnoty samorządowej dokonując wyboru najlepszego kandydata nie tylko udzielają mu mandatu zaufania, ale w przypadku wyborów na kolejną kadencję dokonują weryfikacji i oceny dotychczasowej pracy i wyników działalności. Wybory jednomandatowe w okręgach wyborczych to głosowanie na człowieka - najlepszego kandydata. Proponowane zmiany to pozbawienie Polaków swobody wyboru przy jednoczesnym napiętnowaniu włodarzy, którzy pełnią swoją funkcję dwie lub więcej kadencji. W zawoalowany sposób próbuje się ograniczyć czynne prawo wyborcze każdego z nas.

3. Eliminowanie dobrych, sprawdzonych i doświadczonych samorządowców jest jawnym przejawem niszczenia samorządności. Wszechobecne próby centralizacji zadań powierzonych samorządom to pośrednio odbieranie inicjatywy z rąk obywateli i zamach na niezależne od władz publicznych ukształtowane przez lata społeczeństwo obywatelskie.

4. Ewentualne dyskusje na temat kadencyjności odbywać się powinny w sposób transparentny przy aktywnym udziale samorządów, a zmiany ustrojowe nie powinny dać nawet cienia wątpliwości czy nie są przypadkiem próbą manipulacji, by ordynacja wyborcza korzystna była tylko dla jednej słusznej opcji. Proponowane rozwiązanie wykluczające obecnie pełniących funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów, polegające na pozbawieniu biernego prawa wyborczego gwarantowanego przez Konstytucję oraz naruszenie fundamentalnej zasady nie działania prawa wstecz jest niczym innym jak niszczeniem demokratycznych wartości i zasad.

5. Pamiętajmy, że wspólnota samorządowa to ogół mieszkańców, a nie wierny aparat polityczny tępo wykonujący polecenia władzy centralnej.

Uchwała dostępna tutaj .

Z poważaniem

Prezes Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego Czesław Tomalik

Zobacz też:

KURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

KRUS zaprasza dzieci do udziały w kursie „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”. Można wygrać hulajnogę.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody do spożycia.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna