„STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIENICA DO ROKU 2025”

2017-05-29 - 2017-06-12

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród mieszkańców gminy Jasienica dotyczących Strategii Rozwoju Gminy do roku 2025.

Analiza ankiet badająca opinię mieszkańców Gminy Jasienica dostępna tutaj .

A naliza badająca opinię mieszkańców na temat zamieszkiwania Gminę Jasienica dostępna tutaj .

Analiza SWOT dostępna tutaj .

Zobacz też:

SZCZEPIENIE LISÓW

Do 8 czerwca na terenie województwa małopolskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna