Zebranie wiejskie w Rudzicy

2014-07-07 - 2014-07-16
Sołtys Sołectwa Rudzica zwołuje Zebranie Wiejskie na dzień 15 lipca 2014r. o godz: 18:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy. Tematyką Zebrania będzie sprawozdanie z realizacji zadań Sołtysa i Rady Sołeckiej w 2013 roku.

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna