KRUS PRZYPOMINA

2017-07-28 - 2017-08-11

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października!

Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki.

Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.

Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje cały świat, udziały własne zniesione, karencje zniesione. Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu, tj.  ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zatwierdzone 24 stycznia 2016 r. uchwałą Zarządu Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.

Na tej podstawie możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

-        śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;

-        śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;

-        śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;

-        śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);

-        za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;

-        jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;

-        z tytułu porażenia prądem lub piorunem;

-        nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;

-        oparzeń i odmrożenia;

-        pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;

-        wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-        pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

-        pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-        zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-        zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-        zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;

-        poważnego zachorowania;

-        operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

-        usługi assistance; z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod nr tel. 22 745 13 40 .

Komunikat prasowy - KRUS przypomina

Regulamin-konkursu-dla-dziennikarzy 2017

 

 

 • Zdrowie
 • Organizacje pozarządowe
 • Jednostki organizacyjne
 • Samorząd
 • Oświata
 • OSP
 • Gospodarka odpadami
 • Czyste powietrze
 • Gazeta Jasienicka
 • Wybory
 • Jasienica Strefa
 • © Wszelkie prawa zastrzeżone, UG Jasienica