WNIOSKI O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNIÓW

2017-09-04 - 2017-09-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy informuje, że do 15 września będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Formularz dostępny na stronie: www.gops.jasienica.pl lub w siedzibie Ośrodka.

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna