ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE WS. OKRĘGÓW WYBORCZYCH I OBWODÓW GŁOSOWANIA

2018-03-13 - 2018-03-21

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie:

1. Numerów podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

2. Podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalania ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 13 marca 2018 r. do 21 marca 2018 r. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnej poprzez udostępnienie ankiety konsultacyjnej, która stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

Pliki do pobrania

- Zarządzenie Wójta Gminy Jasienica dostępne tutaj

- W sprawie podziału Gminy Jasienica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu projekt uchwały dostępny tutaj

- W sprawie Podziału Gminy Jasienica na stałe obwody głosowania oraz ustalania ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych projekt uchwały dostępny tutaj

- Załącznik Nr 3 do zarządzenia dostępny tutaj

Zobacz też:

WEŹ PIENIĄDZE NA POSADZENIE LASU

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z ARiMR.

PRZERWA W DOSTAWIE GAZU

Polska Spółka Gazownictwa zawiadamia o przerwie w dostawie gazu.

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Gminy Jasienica ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna