SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW

2018-04-23 - 2018-04-26

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na bezpłatne szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z zakresu przygotowania dokumentacji konkursowej w ramach przedsięwzięć:

P. 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz

P. 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką.

Termin szkolenia: 26.04.2018r. o godz. 9.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. S. Staszica 2, 43-330 Wilamowice.

W celu rejestracji na szkolenie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.bielskakraina.pl i dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub emailem (zeskanowany) na adres: biuro@bielskakraina.pl lub zadzwonić pod nr telefonu: 33 810 57 35, kom. 725 449 170 do dnia 23.04.2018 r. Więcej informacji pod nr telefonu: 33 810 57 35.

Zobacz też:

SZCZEPIENIE LISÓW

Do 8 czerwca na terenie województwa małopolskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

Co to jest przemoc, gdzie można szukać pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie?

ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna