PROGRAM "DOBRY START"

2018-06-28 - 2018-08-31

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie „300+”- w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia w wersji papierowej. Realizacją rządowego programu „Dobry start” na terenie Gminy Jasienica zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy .

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” świadczenie to przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom  prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom  regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących  się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku   szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku  szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie wynosi 300,00 zł.

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje :

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,  zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami - przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy w godzinach pracy GOPS.

Wniosek można składać drogą elektroniczną od 1 lipca danego roku do 30 listopada, bądź w wersji papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez  rozpatrzenia.

Wnioski składane  przez Internet można przesłać za pośrednictwem :

 • Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki   Społecznej tzw. Emp@tia, na stronie http://www.empatia.mrpips.gov.pl
 • Platformy Usług Elektronicznych – PUE, na stronie http://www.zus.pl/pue
 • Platformy ePUAP, na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal
 • Bankowości elektronicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Zobacz też:

KRUS NA WAKACJE

KRUS apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. Przygotował też dla dzieci i młodzieży propozycje spędzenia wolnego czasu.

KURS E-LEARNINGOWY DLA DZIECI

KRUS zaprasza dzieci do udziały w kursie „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”. Można wygrać hulajnogę.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM GWAŁTOWNYM WZROŚCIE STANÓW WÓD

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o niebezpiecznym gwałtownym wzroście stanów wód.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna