POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

2018-07-18 - 2018-07-20

Wojewoda Śląski wydał zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko – Biała.

Wojewoda zobowiązał służby do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia.

Zobacz też:

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych położonych w ..

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna