SPOTKANIE INFORMACYJNE

2018-08-06 - 2018-08-24
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza na spotkanie informacyjne „Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia konkursów 9.2.5 i 9.2.6 RPO WSL”.
 
Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 .

Spotkanie przeznaczone jest dla instytucji, które planują realizować projekty współfinansowane ze środków funduszy unijnych z zakresu świadczenia usług społecznych i/lub zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe założenia 3 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

  1. Konkurs - poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Dotyczący wsparcia z zakresu:

- podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierających proces deinstytucjonalizacji (…)

- działań na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

- działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…)

  1. Konkurs - poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Dotyczący działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez np. wsparcie lub tworzenie DDOM

  1. Konkurs - poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Dotyczący wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym - organizacja szkół świadomego rodzicielstwa, działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ

Zasady rekturacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego; formularz dostępny na poniższej stronie -

http://www.bcp.org.pl/lpi-aktualnosci/344-27-08-2018

i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl .

Aby wziąć udział w spotkaniu niezbędne jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym poprzez podpis w wyznaczonym miejscu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna