ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY JASIENICA

2018-09-20 - 2018-10-05

Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 19 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Zarządzenie dostępne tutaj .

Zobacz też:

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych.

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowych położonych w ..

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej w Jasienicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna