ZARZĄDZENIE WÓTA GMINY JASIENICA

2018-10-03 - 2018-10-10

Zarządzenie Nr 0050.103.2018 Wójta Gminy Jasienica z dnia 3 października 2018r. w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Jasienica w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVIII/411/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Zarządzenie dostępne tutaj .

Zobacz też:

UWAGA BURZE!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

Zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Policji, Komisariat Policji w Jasienicy opracował plan działań priorytetowych dla Gminy Jasienica.

PODZIEL SIĘ KRWIĄ NA WAKACJE

Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna