OFERTA ZADANIA

2018-07-27 - 2018-08-06

Na podstawie art. 19a ust. 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018r. poz. 450 z późn.zm.) Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości treść oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyrzecza na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie, podtrzymywanie tradycji oraz tożsamości regionalnej poprzez organizację obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyrzecza w Międzyrzeczu Górnym”. Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 3 sierpnia br. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159.

Uproszczona oferta dostępna tutaj

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna