ROWY UDROŻNIONE

2020-11-13

Na terenie sołectw gminy Jasienica kończą się tegoroczne prace związane z poprawą stanu infrastruktury odwodnieniowej.

– Od kilku lat każdego roku z budżetu Gminy Jasienica przeznaczamy pieniądze na poprawę systemu odwodnień w naszych sołectwach. Ma to na celu nie tylko uniemożliwić podtopienia dróg i posesji w czasie ulewnych deszczy, ale także zapobiec pojawiającemu się przy takich okazjach wypłukiwaniu ziemi spod jezdni, podmywaniu i niszczeniu dróg – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

Prace rozpoczęły się na początku lipca i objęły odcinki rowów i systemu odwodnień przy drogach gminnych w sołectwach gminy Jasienica. Najczęściej miejsca wymagające poprawy wskazali sami mieszkańcy za pośrednictwem sołtysów. Łącznie prace przeprowadzono na 31 odcinkach.

Zakres robót przy odtworzeniu i konserwacji rowów oraz odwodnień przy drogach gminnych na terenie gminy Jasienica objął odtworzenie i konserwację rowów, uwzględniające czyszczenie, profilowanie i odtworzenie umocnienia rowów. Przeprowadzono również bieżącą konserwację odwodnień, a więc czyszczenie, wymianę uszkodzonych elementów przelotowych oraz murków czołowych wraz z robotami towarzyszącymi.

Jak dodaje wójt Janusz Pierzyna, łącznie koszt prac wyniósł 194 tys. zł. – Systematyczne utrzymanie rowów oraz ich naprawa w wymagających tego miejscach pozwala nam na ograniczanie strat, jakie powodują pojawiające się coraz częściej katastrofalne deszcze – mówi wójt. Do końca roku prace odwodnieniowe zostaną wykonane na jeszcze jednej drodze w Grodźcu.

Na zdjęciu: Odtworzenie umonienia dnia i skarp rowu w ciągu drogi gminnej Ogrodowej na terenie sołectwa Grodziec

Zobacz też:

ZMARŁ BYŁY PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY W JASIENICY

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 29 listopada zmarł Jerzy Czudek, były wieloletni przewodniczący Radny Gminy Jasienica oraz ...

BIBLIOTEKI OTWARTE

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy i jej filie wznawiają swoją działalność.

Nowy numer Jasienicy

W punktach bezpłatnego kolportażu na terenie gminy Jasienica jest już dostępny nowy numer naszego lokalnego miesięcznika samorządowego „Jasienica”.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna