PODZIĘKOWANIA I BUDŻET

2020-12-30

We wtorek 29 grudnia Rada Gminy na wniosek wójta Janusza Pierzyny przyjęła budżet na 2021 rok. Składano sobie także noworoczne życzenia i dziękowano za pracę w minionym roku.

Wójt poinformował radnych o swojej działalności w ostatnich tygodniach, m.in. o sprzedaży działki o powierzchni 2,53 ha na terenie Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Kwota transakcji to 4,875 mln zł. W dzień sesji doszło też do podpisania następnego aktu notarialnego, na sprzedaż kolejnej działki w Strefie, tym razem o pow. 1,2 ha i w cenie 2,3 mln zł. – Pieniądze już wpłynęły na konto – mówił wójt. Doszło też do rozstrzygnięcia przetargu na budowę wodociągów w Grodźcu w rejonie ul. Topolowej za 249,7 tys. zł, Międzyrzeczu Górnym w rejonie ul. Sarniej i Łowieckiej za 170,9 tys. zł, a także ul. Zalesie w Rudzicy za 214 tys. zł.

Przed nastaniem nowego roku wójt zaprezentował też radnym budżet Gminy Jasienica na 2021 r. Radni przyjęli go jednogłośnie, zebrani na sali nagrodzili to oklaskami. Jak podkreślił wójt, budżet będzie większy niż tegoroczny – wydatki sięgną blisko 144 mln zł i nie zabraknie w nim inwestycji tworzonych z myślą o przyszłości i służących rozwojowi całej gminy. W tym roku mimo pandemii udało się utrzymać stabilność finansów i Gmina wkracza w 2021 r. z nadwyżką, która daje jej bezpieczeństwo „na czarną godzinę”, lecz jest to nadwyżka związana ze sprzedażą dzialek na strefie.

Ustalono również stawki opłaty za śmieci, jakie będą obowiązywać w 2021 r. W przypadku rodzin, które wypełniają obowiązek segregacji odpadów wyniesie ona 25 zł od osoby (do tej pory 23 zł), a gdy dodatkowo w gospodarstwie kompostuje się odpady zielone to bonifikata w wysokości 4 zł obniży stawkę od osoby do 21 zł (obecnie 19 zł). W przypadku domów, w których nie wypełnia się obowiązku selektywnego zbierania odpadów podwyższona opłata wynosić będzie 50 zł od osoby.

Jak wyjaśnił wójt, rozstrzygnięto również przetarg na obsługę w przyszłym roku gospodarki odpadami w gminie Jasienica. Usługa odbioru odpadów z posesji i transport ich na wysypisko śmieci w Bielsku kosztować będzie 2,816 mln zł, zaś obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 697 tys. zł. W obu przypadkach usługę zapewni firma Sanit-Trans.

Sesja odbyła się na sali Drzewiarza w warunkach pandemii z przestrzeganiem ograniczeń, m.in. ograniczoną liczbą osób na sali. Toteż strażacy z Mazańcowic nie pojawili się osobiście, ale za pośrednictwem przewodniczącego Czesława Machalicy podziękowali za udzielone wsparcie dla jednostki i zakup nowoczesnego wozu bojowego, który prezentowali przed budynkiem Drzewiarza. Radny Stanisław Cebulak podziękował z kolei wójtowi za poszerzenie ul. Kościelnej w Grodźcu i wsparcie finansowe dla miejscowej jednostki OSP. Sołtys z Łazów Tadeusz Kocurek podziękował za wszystkie inwestycje w 2020 r.

Gościem sesji był przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, który w imieniu starosty Andrzeja Płonki przekazał życzenia dla całej społeczności gminy Jasienica. Podziękował też wójtowi za kolejny rok dobrej współpracy. Najlepiej widać to na przykładzie modernizacji głównych dróg, na które starostwo pozyskuje dofinansowanie, zaś brakującą część wspólnie opłacają Powiat i Gmina. Dotyczy to np. zrealizowanej w ub.roku drogi z Międzyrzecza w kierunku Ligoty czy rozpoczętej inwestycji Międzyrzecze Dolne – Mazańcowice i zaplanowanej Międzyrzecze – Rudzica. – W takich wypadkach wójt Janusz Pierzyna jest inicjatorem starań o modernizacje dróg. Jestem pełen podziwu dla zaradności, perspektywicznej wizji wójta rozwoju gminy, jak również konsekwencji w jej realizacji – mówił przewodniczący Rady Powiatu.

Wójt również podziękował za współpracę zarówno Janowi Borowskiemu, jak i staroście Andrzejowi Płonce, nie tylko w 2020 r., ale i w latach poprzednich. – Dziękuję za dobrze przygotowane wnioski, na które udzielono z różnych źródeł wielomilionowych kwot dofinansowania, abyśmy w naszej gminie mieli lepsze drogi – mówił Janusz Pierzyna. Za wsparcie, jakiego udzielają gminie i regionowi w różnych sprawach, podziękował też parlamentarzystom: wiceministrowi Stanisławowi Szwedowi, ministrowi Grzegorzowi Pudzie oraz senatorowi Tadeuszowi Kopciowi.

Składając życzenia noworoczne Janusz Pierzyna zaznaczył, że chce też podziękować za wysiłek w tym mijającym szczególnym roku. Podziękował przede wszystkim służbom medycznym za ich zaangażowanie w opanowanie pandemii i leczenie zarażonych chorych. Za narażanie się w czasie pracy podziękował również druhom z jednostek OSP, policji, pracownikom Urzędu Gminy, którzy nawet podczas obowiązywania najbardziej rygorystycznych obostrzeń cały czas świadczyli usługi na rzecz mieszkańców. Wójt dziękował także wszystkim mieszkańcom, rolnikom, wolontariuszom, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i pozostałych podległych jednostek, sołtysom oraz stowarzyszeniom, parafiom i proboszczom. – W tym trudnym okresie potrafiliście dostrzec potrzeby i problemy drugiego człowieka. I tego życzę nam na przyszły rok: abyśmy mieli otwarte serce i dużo zdrowia – dodawał Janusz Pierzyna, dziękując radnym za cały rok wspólnej pracy. Podziękowania za całoroczną pracę złożył też wójtowi przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica, dziękując także radnym.

Zdjęcie z sali widowiskowej Drzewiarza z sesji rady gminy z wójtem.

Prezentacja nowego wozu bojowego dla OSP Mazańcowice.

Zobacz też:

KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "ZIMOWE OBRAZY Z GMINY JASIENICA".

ROLNICY DOBRZE SIĘ SPISALI

Gmina Jasienica jest drugą w województwie śląskim pod względem rolników, którzy sami wykonali zadania Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zaproszenie na 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna