OSTROŻNIE, ALE Z OPTYMIZMEM

2021-01-07

Sytuacja finansowa Gminy Jasienicy jest dobra, ale planując budżet na 2021 r. musimy być przygotowani na najgorsze – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Według wójta, budżet Gminy Jasienica na 2021 r., jednogłośnie przyjęty na sesji 29 grudnia, to kompromis potrzeb, oczekiwań i możliwości. – Choć będzie wyższy niż poprzedni, a z 2020 r. zostanie wysoka nadwyżka to jednak musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszystko od nas zależy. Może wydarzyć się wiele niekorzystnych zjawisk i te zagrożenia również musimy uwzględnić w zapisach budżetu – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. – Roztropność nakazuje, aby mądrze inwestować, myśląc o rozwoju i przyszłości gminy, ale jednocześnie mieć odłożone oszczędności na gorsze czasy – dodaje.

Sytuację finansową Gminy ocenił jako bardzo dobrą. Na koniec 2020 r. Jasienica miała co najmniej kilkanaście milionów nadwyżki, dokładne dane będą znane za kilka tygodni. Nadwyżka, z jaką wchodzimy w 2021 r., wynika z sięganiu do wielu źródeł dochodów. Za sprzedaż nieruchomości, głównie z Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej – przygotowywanej przez dekadę właśnie w tym celu – pozyskano ok. 12 mln zł. Przygotowując się w 2020 r. na trudne czasy, wójt z kolei uzyskał od banku możliwość emisji obligacji do kwoty 30 mln zł. – Skorzystaliśmy z emisji obligacji tylko w wysokości 4,5 mln zł na bardzo korzystnych warunkach, z niskim oprocentowaniem. Wystarczy, aby spłacić poprzednie zobowiązania finansowe sprzed kilku lat. Nie mamy w tej chwili potrzeby, aby pozyskiwać więcej, ale w rezerwie taka możliwość ciągle nam pozostaje – mówi wójt.

Kolejnym źródłem dodatkowych dochodów do budżetu są pieniądze pozyskane z różnych programów unijnych i rządowych, dotacji i specjalnych funduszy. W grudniu m.in. Jasienica otrzymała od rządu 4,2 mln zł na budowę drugiego dojazdu do Strefy. – Na ten cel planowaliśmy pozyskać pieniądze ze sprzedaży gruntów. Teraz już nie ma takiej potrzeby, a pieniądze za działki będziemy mogli przeznaczyć na inne potrzebne inwestycje – dodaje wójt.

A inwestycji w tym roku w gminie Jasienica nie zabraknie. Dochody budżetu wyniosą 136,9 mln zł, z kolei wydatki – blisko 143,9 mln zł. Za prawie 1,24 mln zł zostaną wybudowane wodociągi w Rudzicy (rejon Zalesia), Grodźcu (ul. Topolowa), i Międzyrzeczu Górnym (ul. Sarnia i Łowiecka), zaś rozbudowa kanalizacji i odwodnień pochłonie 380 tys. zł.

Na inwestycje w mienie gminne zaplanowano 7,68 mln zł. Te fundusze pozwolą m.in. na rozbudowę istniejących i budowę nowych instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (829 tys. zł), rozpoczęcie budowy strażnicy OSP w Łazach (obiekt wielofunkcyjny – 300 tys. zł) czy utwardzenie działki w rejonie OSP Mazańcowice (300 tys. zł). Dalszy ciąg rozbudowy strażnicy OSP w Jasienicy pochłonie 5,6 mln zł, budynku szkoły w Świętoszówce blisko 2,5 mln zł, zaś sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym – 1,93 mln zł. 200 zł będzie kosztować dokończenie budynku Centrum Informacji Turystycznej.

Na zakup specjalnego wozu dla policji Gmina Jasienica planuje dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. Z kolei 360 tys. zł będzie kosztować budowa dwóch tężni solankowych – w Rudzicy i Międzyrzeczu Dolnym, 350 tys. zł nowy skatepark w Jasienicy, a rozbudowa zaplecza sportowo-gospodarczego w Landeku 200 tys. zł.

Tegoroczne plany obejmują też szeroki front robót na drogach, mostach i parkingach. Z budżetu Gminy Jasienica zostanie wydanych 1,855 mln zł na dofinansowanie zadań drogowych powiatu bielskiego, w tym 1,755 mln zł na rozbudowę drogi Międzyrzecze – Mazańcowice. Z kolei kolejne ponad 3 mln zł pochłoną drogi gminne, m.in. parking z sanitariatami obok szkoły w Jasienicy (1,8 mln zł), rozbudowa parkingu przy OSP w Świętoszówce (282 tys. zł), czy dokumentacja poszerzenia ul. Szkolnej w Świętoszówce i Bierach. Na wykonanie bruku przed budynkiem GOK w Rudzicy przeznaczono 200 tys. zł, a rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy 114,5 tys. zł.

Wiadomo już także, że będzie modernizowana droga Międzyrzecze Dolne – Rudzica o kosztorysowej wartości 16 mln zł. Wniosek Powiatu Bielskiego o dofinansowanie w wysokości połowy kosztów jest w trakcie rozpatrywana, Gmina Jasienica będzie partycypować w 25 proc. – To kroki milowe w rozwoju gminy Jasienica – mówi wójt Janusz Pierzyna.

Zobacz też:

KONKURS

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "ZIMOWE OBRAZY Z GMINY JASIENICA".

ROLNICY DOBRZE SIĘ SPISALI

Gmina Jasienica jest drugą w województwie śląskim pod względem rolników, którzy sami wykonali zadania Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zaproszenie na 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna