5 LAT LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

2021-03-23

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” – Kampania informacyjna „5 lat LSR”.

Współpraca na rzecz rozwoju Bielskiej Krainy

Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybakami, gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na rozwój 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic. Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Bielskiej Krainy i całego obszaru w wysokości około 12 mln złotych, a poprzez realizację ponad 70 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy (LSR) w ramach środków PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością

Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategii, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia, tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 50 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Na naszym obszarze powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które służą lokalnej społeczności, m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, park miniatur, motylarnia, zadaszone wiaty grillowe, itp. miejsca służące mieszkańcom. Wsparliśmy gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności oraz tworzenia punktów sprzedaży ryb, w tym funkcjonowania małych przetwórni. Ponadto w okresie 5 lat zrealizowaliśmy 4 projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi, które kierowane były do podmiotów branży rybackiej i obejmowały udział w branżowych szkoleniach, wizytach studyjnych, a także działania poświęcone promocji hodowców i Szlaku Karpia – produktu turystycznego, który rozwijamy od 2011 roku.

Dodatkowa nasza działalność

Obok naszej podstawowej działalności z powodzeniem sięgamy po środki zewnętrzne, które pozwalają nam wesprzeć działania zaplanowane w LSR w zakresie aktywizacji lokalnych społeczności. Projekty, które aktualnie realizujemy, poświęcone są edukacji przyrodniczej najmłodszych mieszkańców Bielskiej Krainy, promocji dań regionalnych, w szczególności potraw rybnych, aby gościły one na naszych stołach nie tylko od święta, oraz organizacji wydarzeń plenerowych, w tym zawodów wędkarskich oraz zawodów jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach projektów wydajemy liczne materiały promocyjne: publikacje, książki kucharskie, a także materiały edukacyjne, które trafiają do placówek oświatowych z naszego regionu.

Kontakt z nami

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością oraz inicjatyw organizowanych przez nasze Stowarzyszenie. Znajdziecie nas na: www.bielskakraina.pl, oraz Facebooku: https://www.facebook.com/LGR.BielskaKraina.

Materiał LGR Bielska Kraina

Zobacz też:

SUKCES UCZENNICY Z WIESZCZĄT

Adrianna Glombitza ze szkoły w Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.

KOLEJNY HISTORYCZNY BUDŻET

Po raz pierwszy w historii gminy Jasienica jej budżet przekroczył wysokość 150 mln zł – mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji w czwartek 29 kwietnia.

5 lat współpracy z Bielską Krainą

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Gminie Jasienica - Kampania informacyjna „5 lat LSR”

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna