POGRĄŻENI W GŁĘBOKIM SMUTKU I ŻALU

2021-03-22

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w poniedziałek 22 marca 2021 r., w wieku 61 lat, zmarł Wicestarosta Śp. Grzegorz Szetyński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Samorządowca, Społecznika, Członka Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka i Wicestarosty Powiatu Bielskiego Grzegorza Szetyńskiego.

Władze gminy Jasienica, jednocząc się w bólu i żałobie składają rodzinie i bliskim zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Janusz Pierzyna Wójt Gminy Jasienica,

Czesław Machalica Przewodniczący Rady Gminy

ŚP. GRZEGORZ SZETYŃSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

SUKCES UCZENNICY Z WIESZCZĄT

Adrianna Glombitza ze szkoły w Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.

KOLEJNY HISTORYCZNY BUDŻET

Po raz pierwszy w historii gminy Jasienica jej budżet przekroczył wysokość 150 mln zł – mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji w czwartek 29 kwietnia.

5 lat współpracy z Bielską Krainą

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Gminie Jasienica - Kampania informacyjna „5 lat LSR”

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna