O MODERNIZACJĘ STAREJ CIESZYŃSKIEJ

2021-04-07

Z inicjatywy wójta Janusza Pierzyny grupa samorządów przygotowała list do marszałka województwa śląskiego w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej 944, a więc dawnej drogi krajowej nr 1.

Pod listem podpisali się wszyscy, których dotyczy problem, a więc oprócz wójta gminy Jasienica Janusza Pierzyny, także wójtowie Goleszowa i Dębowca, burmistrzowie Cieszyna i Skoczowa oraz starostwie bielski i cieszyński. – W tej sprawie interweniują u nas mieszkańcy, którzy zwracają uwagę zarówno na zły stan techniczny drogi, ale także na zagrożenia, jakie droga nieprzerwanie stwarza dla mieszkańców miejscowości, przez które przebiega – wyjaśnia Janusz Pierzyna.

Przypomnijmy, droga ta to dawna „krajówka”, którą kiedyś przebiegał cały ruch z centralnej Polski przez Bielsko do granicy w Cieszynie. Po wybudowaniu drogi ekspresowej częściowo ten ruch przeniósł się właśnie na nową trasę, jednak wraz z nim nie zniknęły problemy.

Samorządy podkreślają, że droga jest jednojezdniowa, obsługuje cały ruch lokalny w tym rejonie, a w bardzo wielu przypadkach również dojazd pomiędzy sąsiadującymi miejscowościami, łącznie z komunikacją autobusową i to nie tylko międzymiastową, ale i międzypowiatową. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne węzły nowej drogi ekspresowej są od siebie znacznie oddalone, toteż, aby dotrzeć do miejscowości wzdłuż tej trasy należy z niej zawczasu zjechać i dojeżdżać starą Cieszyńską.

Co więcej, starą drogę często wykorzystują różnego rodzaju służby w trakcie usuwania skutków wypadków na S52. Wtedy też cały ruch na linii Bielsko-Cieszyn odbywa się właśnie po drodze wojewódzkiej. – Jednocześnie w ciągu tych dwóch dekad poza drobnymi remontami nic tam się nie zmieniło, a stan drogi pogarsza się z roku na rok – dodaje wójt gminy Jasienica. Coraz większej degradacji ulega sama nawierzchnia, uszkodzone są pobocza, brak tam chodników, odwodnienia, oświetlenia, co powoduje, że użytkowanie drogi staje się mocno uciążliwe i niejednokrotnie niebezpieczne.

Samorządy podkreślają, że sprawa ciągnie się od wielu lat i domaga się kompleksowego rozwiązania. Toteż zwracają się do marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego z prośbą o rozpoczęcie procedury opracowania dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej na całym odcinku od Jasienicy do Cieszyna. „Naszym zdaniem zasadnym byłoby w ramach tej inwestycji zaplanować również budowę ciągów pieszo-jezdnych, umożliwiających pieszym i rowerzystom bezpieczne użytkowanie drogi” – piszą wójtowie, burmistrzowie i starostowie.

Zobacz też:

ZDROWO JEM I WIEM

Przedszkolaki z ZSP w Iłownicy w roku 2020/2021 uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”.

KOLEJNY WÓZ NA NIECZYSTOŚCI

Zakład Komunalny zakupił samochód do wywozu nieczystości z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W HOŁDZIE OFIAROM

Jak co roku 10 kwietnia wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica oddali hołd ofiarom mordu katyńskiego ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna