O PROJEKCIE INWESTYCJI STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ W RUDZICY

2021-03-30

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w Rudzicy oraz nieprawdziwymi informacjami o udziale Urzędu Gminy w tym przedsięwzięciu Wójt Gminy Jasienica wyjaśnia:

Urząd Gminy Jasienica NIE WYDAJE Decyzji pozwoleń na budowę i tym samym NIE WYDAWAŁ Decyzji o pozwoleniu na budowę masztu telefonii komórkowej w Rudzicy. Ze strony Urzędu Gminy Jasienica nie było prowadzonej żadnej procedury opiniodawczej dla Starostwa Powiatowego w tej sprawie.

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-BIE7005_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1591/14 położonej w Rudzicy, gm. Jasienica, wydał Starosta Bielski w dniu 28 sierpnia 2020 r. Decyzją nr 1497/20.

O wydaniu „Decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Rudzicy na dz. nr 1591/14” Urząd Gminy w Jasienicy został powiadomiony pismem z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Brak zagrożenia dla ludzi i środowiska

W swojej Decyzji Starosta Bielski wskazuje, że planowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Doliny Górnej Wisły. Dlatego nałożył na inwestora obowiązek uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, który w dniu 22 kwietnia 2020 r. wydał postanowienie (WPN.43.2.2020.PK) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły.

Nie można odmówić

Starosta Bielski informuje w swojej Decyzji, że „właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wymagań”. 1 stycznia 2020 roku zostało zmienione prawo budowlane w tym zakresie, na podstawie którego organ wydający decyzję, jakm jest Starosta Bielski, nie informuje sąsiadów najbliższych działek o planowanej inwestycji, a Urząd Gminy dostał Decyzję "do wiadomości", a nie "do opiniowania".

 

 

Zobacz też:

ZDROWO JEM I WIEM

Przedszkolaki z ZSP w Iłownicy w roku 2020/2021 uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”.

KOLEJNY WÓZ NA NIECZYSTOŚCI

Zakład Komunalny zakupił samochód do wywozu nieczystości z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W HOŁDZIE OFIAROM

Jak co roku 10 kwietnia wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica oddali hołd ofiarom mordu katyńskiego ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna