SPRZECIW W SPRAWIE MASZTU

2021-03-31

Jednogłośnie na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni wyrazili sprzeciw wobec budowy stacji telefonii komórkowej w Rudzicy.

Chodzi o budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-BIE7005_C wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr 1591/14 położonej w Rudzicy, co m.in. oznacza postawienie masztu o wysokości 56 m. – To trudny temat, tym bardziej, że jako samorząd nie mamy żadnego pola manewru, mimo że maszt powstaje na terenie gminy. Możemy jedynie zaprotestować – mówił wójt podczas sesji we wtorek 30 marca.

Janusz Pierzyna zaznaczył, że inwestycja powstaje zgodnie z przepisami. Decyzję pozwolenia na budowę wydał Starosta Bielski 28 sierpnia ub.roku. Wcześniej inwestor musiał m.in. przedstawić opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak zaznaczono w samej Decyzji, „właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wymagań”.

– Gmina została zawiadomiona o wydaniu Decyzji 31 sierpnia, wcześniej nikt nie zasięgał naszej opinii. Nie było takiego obowiązku – wyjaśniał wójt. Dodawał, że 1 stycznia 2020 roku zostało zmienione prawo budowlane w tym zakresie, na podstawie którego organ wydający decyzję, jakim jest Starosta Bielski, nie informuje sąsiadów najbliższych działek o planowanej inwestycji. Urząd Gminy dostał więc Decyzję „do wiadomości”, a nie „do opiniowania”.

W ten sam sposób, a więc bez prawa odmowy i bez zasięgania opinii samorządów, Starostwo wydało pozytywną decyzję dla budowy takich samych stacji bazowych w Czechowicach-Dziedzicach, Wilkowicach, Szczyrku, Wilamowicach, Buczkowicach. Na razie trwa procedura co do podobnej stacji w Pisarzowicach, ale jeżeli inwestor tylko uzupełni dokumentację Starostwo również nie będzie mogło odmówić wydania Decyzji pozwolenia na budowę.

W związku z budową stacji w Rudzicy do Urzędu Gminy Jasienica inwestor zwrócił się o wydanie warunków zjazdu. – W takim przypadku, gdy inwestor posiada ważne zezwolenie na budowę, my również nie możemy odmówić wydania warunków zjazdu z drogi gminnej czy publicznej – dodawał Janusz Pierzyna. – Możemy jedynie postawić rygorystyczne warunki dla dojazdu, aby droga nie została „rozjechana”. I tak właśnie zrobiliśmy ograniczając tonaż i zezwalając na prace tylko w okresie bezdeszczowej pogody – mówił.

Janusz Pierzyna zastrzegł, że wyrażając sprzeciw wobec decyzji Starosty Bielskiego, udzielającego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, nie można liczyć, czy uda się wstrzymać inwestycję. – Sprawa dotyczy jednak całego kraju. Gdy pojawi się więcej takich protestów być może uda się wprowadzić do przepisów zastrzeżenie nakazujące, aby samorządy wydawały opinię w sprawie takich inwestycji. O tym musi zadecydować minister, który wydał zmianę do prawa budowlanego 1 stycznia 2020 r. – dodawał Janusz Pierzyna.

 

Foto: UG Jasienica. Wójt Janusz Pierzyna, jego zastępca Krzysztof Wieczerzak i radni podczas obrad sesji na sali kompleksu Drzewiarza siedzieli przy osobnych stolikach utrzymując wymagany reżimem sanitarnym dystans.

Zobacz też:

ZDROWO JEM I WIEM

Przedszkolaki z ZSP w Iłownicy w roku 2020/2021 uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Zdrowo jem, więcej wiem”.

KOLEJNY WÓZ NA NIECZYSTOŚCI

Zakład Komunalny zakupił samochód do wywozu nieczystości z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W HOŁDZIE OFIAROM

Jak co roku 10 kwietnia wójt Janusz Pierzyna i przewodniczący Rady Gminy Jasienica Czesław Machalica oddali hołd ofiarom mordu katyńskiego ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna