MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW

2021-04-27

Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna informuje o akcji dystrybucji wśród mieszkańców bezpłatnych maseczek ochronnych.

– Mamy pulę maseczek przeznaczonych dla mieszkańców. W akcję dystrybucji zaangażowali się druhowie z naszych jednostek OSP – mówi Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica.

Maseczki będą przekazywane mieszkańcom gminy nieodpłatnie. Będzie można je odebrać w piątek 30 kwietnia lub 7 maja od godz. 17.00 do 19.00 w strażnicy OSP we własnym sołectwie.

Dla mieszkańców Bier punkt odbioru maseczek wyznaczono w straży w Świętoszówce, a mieszkańcom Bielowicka w strażnicy w Wieszczętach.

Rozdanych zostanie ponad 40 tys. sztuk.

Plakat z herbami sołectw gminy Jasienica z informacją o dystrybucji maseczek.

Zobacz też:

SUKCES UCZENNICY Z WIESZCZĄT

Adrianna Glombitza ze szkoły w Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.

KOLEJNY HISTORYCZNY BUDŻET

Po raz pierwszy w historii gminy Jasienica jej budżet przekroczył wysokość 150 mln zł – mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji w czwartek 29 kwietnia.

5 lat współpracy z Bielską Krainą

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Gminie Jasienica - Kampania informacyjna „5 lat LSR”

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna