URZĄD GMINY JASIENICA PONOWNIE OTWARTY DLA INTERESANTÓW

2021-04-30

Od wtorku 4 maja Urząd Gminy Jasienica wznawia bezpośrednią obsługę mieszkańców. Przywrócona zostaje także obsługa w kasie w budynku Urzędu Gminy.

Obsługa interesantów realizowana będzie na sali GOK-u, przy Urzędzie. W reżimie sanitarnym otwarta zostanie kasa Urząd Gminy. Przypominamy, że w kasie tut. Urzędu istnieje możliwość płatności w formie bezgotówkowej. Podatnicy mogą płacić i uiszczać opłaty za pomocą karty płatniczej. Niezależnie do tego zachęcamy mieszkańców do realizowania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub przelewów bankowych na rachunek bankowy Gminy Jasienica:

06 8117 0003 0000 0101 2000 0110.

Prosimy, aby sprawy niewymagające osobistej wizyty w Urzędzie, w miarę możliwości załatwiać poprzez funkcjonujące kanały komunikacji elektronicznej, telefonii stacjonarnej, za pomocą elektronicznej skrzynki ePUAP, korespondencyjnie, bądź korzystając z okna urzędu znajdującego się po prawej stronie przy w wejściu głównym.

Przypominamy, że pracownicy urzędu dostępni są  pod numerami telefonów http://bip.jasienica.pl/5376.

Przypominamy również o konieczności zachowania środków ostrożności, a więc zachowania bezpiecznej odległości, dezynfekcji rąk i używania masek ochronnych.

W trosce o zdrowie mieszkańców apelujemy, by do Urzędu wchodzić pojedynczo.

Plakat o urzędzie.

Zobacz też:

SUKCES UCZENNICY Z WIESZCZĄT

Adrianna Glombitza ze szkoły w Wieszczętach zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie o Ignacym Janie Paderewskim.

KOLEJNY HISTORYCZNY BUDŻET

Po raz pierwszy w historii gminy Jasienica jej budżet przekroczył wysokość 150 mln zł – mówił wójt Janusz Pierzyna na sesji w czwartek 29 kwietnia.

5 lat współpracy z Bielską Krainą

Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina w Gminie Jasienica - Kampania informacyjna „5 lat LSR”

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna