SZANSA NA MODERNIZACJĘ DROGI

2021-06-02

Istnieją duże szanse, że w najbliższych latach zostanie zmodernizowana kolejna droga powiatowa, od ronda w Rudzicy do cmentarza ewangelickiego w Międzyrzeczu Dolnym.

– To duża inwestycja, jej koszt szacujemy na blisko 18 mln zł, nawet z naszą pomocą z budżetu Gminy Jasienica władze Powiatu Bielskiego nie byłyby w stanie szybko wygospodarować potrzebnych na przebudowę środków – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Dlatego starostwo powiatowe złożyło wniosek o dofinansowanie 50 proc. kosztów inwestycji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a Gmina Jasienica zobowiązała się do pokrycia połowy reszty kosztów, a więc jednej czwartej kosztów.

Wniosek pozytywnie przeszedł weryfikację, na razie nie otrzymał jednak dofinansowania, ale znalazł się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. To oznacza, że jako pierwszy otrzyma wsparcie, gdy tylko w puli Funduszu Dróg Samorządowych pojawią się pieniądze, np. niewykorzystane w inwestycjach, które już otrzymały dofinansowanie.

– Droga jest bardzo ważna dla komunikacji w naszej rozległej gminie, łączy dwie jej części. Dlatego wesprzemy ją finansowo – mówi wójt Janusz Pierzyna. Projekt zakłada przebudowę połączenia na odcinku blisko 3,5 km z poszerzeniem w wąskich miejscach, odwodnieniem, chodnikiem i poboczami. Gmina Jasienica przeznaczy na inwestycję blisko 4,3 mln zł w cyklu trzyletnim, w tym roku zaplanowano dofinansowanie na poziomie 1,885 mln zł, 2 mln zł w 2022 r. i 400 tys. zł w 2023 r.

Droga z Rudzicy do Międzyrzecza Dolnego.

Zobacz też:

KAMPANIA INFORMACYJNA „5 LAT LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina to również współpraca z innymi podmiotami – Kampania informacyjna „5 LAT LSR”.

STRAŻNICA I SALA

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa budynku nowej strażnicy OSP Łazy. Budynek jednocześnie będzie służył także innym organizacjom społecznym ...

POPRAWA INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ

W najbliższych dniach w gminie Jasienica rozpoczną się prace przy konserwacji odwodnień przy drogach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna