PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI STRAŻY

2021-06-09

O osiągnięciach w poprawie bezpieczeństwa w gminie Jasienica, inwestycjach i zakupach sprzętu dla jednostek OSP mówili delegaci na zgromadzeniu Gminnego Związku OSP RP w Jasienicy.

Spotkanie odbyło się w sali Drzewiarza w poniedziałek 31 maja na progu zakończenia pięcioletniej kadencji Gminnego Związku OSP RP. – Warto podsumować ten okres, to wszystko, co w tym czasie się działo, bo zdarzyło się bardzo wiele – mówił wójt Janusz Pierzyna, zarazem prezes Gminnego Związku OSP w Jasienicy. – Ten czas, w którym przyszło nam działać, wykorzystaliśmy najlepiej, jak się dało – dodawał.

Podsumował działania strażaków ochotników w zapewnieniu bezpieczeństwa, również pod kątem przygotowania do służby, szkoleń i zakupu sprzętu, jak również wykorzystanie pozyskanych środków. – Przy podziale środków kierowaliśmy się przekonaniem, żeby w całej naszej gminie, w każdym jej miejscu, było bezpiecznie. Działamy dla całej naszej społeczności w długoletniej perspektywie, stopniowo, ale konsekwentnie poprawiając jakość sprzętu, a także warunki służby. I widać, jak w ciągu tych ostatnich pięciu lat przybyło nam zmodernizowanych strażnic, wozów bojowych i potrzebnego, nowoczesnego sprzętu ratowniczego. W kolejnych latach chcemy w dalszym ciągu zwiększać stan posiadania jednostek OSP, zadbać o przebudowę i remonty kolejnych strażnic i zakup nowych wozów – mówił Janusz Pierzyna.

Na remonty, modernizacje, przebudowy i inwestycje strażnic obiektów użyteczności publicznej w latach 2016-2021 wydano łącznie 11 654 593,59 zł.

DOTACJE NA SAMOCHODY DLA OSP W LATACH 2016-2021

ROK OSP WARTOŚĆ SAMOCHODU

DOTACJA Z URZĘDU GMINY

DOTACJE POZYSKAZNE Z ZEWNĄTRZ ORAZ ŚRODKI WŁASNE JEDNOSTEK OSP

2017

Iłownica

30 000,00 zł

15 000,00 zł

środki własne - 15 000,00 zł

2017

Międzyrzecze Górne

799 992,00 zł

449 992,00 zł

MSWiA - 350 000,00 zł

2017

Jasienica

38 000,00 zł

20 000,00 zł

środki własne - 18 000,00 zł

2018

Roztropice

28 000,00 zł

28 000,00 zł

 

2019

Rudzica

929 880,00 zł

469 880,00 zł

MSWiA - 200 000,00 zł                          

WFOŚiGW - 50 000,00 zł                    

NFOŚiGW - 200 000,00 zł                            

środki własne - 10 000,00 zł

2019

Świętoszówka

821 148,00 zł

361 148,00 zł

MSWiA - 70 000,00 zł                          

WFOŚiGW - 50 000,00 zł                    

NFOŚiGW - 240 000,00 zł                                  

KG PSP - 100 000,00 ZŁ

2019

Grodziec

45 000,00 zł

25 000,00 zł

Bank Spółdzielczy w Jasienicy - 1 500,00 zł 

środki własne - 18 500,00 zł

2020

Międzyrzecze Dolne

809 955,00 zł

329 955,00 zł

WFOŚiGW - 229 000,00 zł
MSWiA - 231 000,00 zł
środki własne - 20 000,00 zł

2020

Mazańcowice

1 040 028,47 zł

530 000,00 zł

KSRG - 510 000,00 zł
środki własne - 28,47 zł

2021

Iłownica

 

350 000,00 zł

WFOŚiGW/NFOŚ - 250 000,00 zł

Urząd Marszałkowski  Województwa Śląskiego

- 200 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz też:

KAMPANIA INFORMACYJNA „5 LAT LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina to również współpraca z innymi podmiotami – Kampania informacyjna „5 LAT LSR”.

STRAŻNICA I SALA

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa budynku nowej strażnicy OSP Łazy. Budynek jednocześnie będzie służył także innym organizacjom społecznym ...

POPRAWA INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ

W najbliższych dniach w gminie Jasienica rozpoczną się prace przy konserwacji odwodnień przy drogach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna