TO JUŻ TRZYNASTA DZIAŁKA

2021-06-10

Bielska firma „My Asia A&K Beauty Krzysztof Chwesiuk” kupiła za prawie milion złotych działkę w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej.

– Cieszymy się, że w dalszym ciągu jest duże zainteresowanie naszą Strefą – mówi wójt Janusz Pierzyna. Działka ma ponad pół hektara powierzchni, została sprzedana za 813 tys. zł netto, a więc 999,99 tys. zł brutto.

To już trzynasta sprzedana działka w Strefie. Przypomnijmy, że po okresie budowy w czerwcu 2015 r. uruchomiono Jasienicką Niskoemisyjną Strefę Ekonomiczną. Już pierwszego dnia została sprzedana pierwsza działka. Od tamtej pory sprzedano łącznie 13 działek o łącznej powierzchni 24,0433 ha za całkowitą kwotę 35 860 060,83 zł brutto.

Przypomnijmy, Strefa obejmuje łącznie 71 ha, położonych w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica, w sąsiedztwie dwóch kluczowych arterii komunikacyjnych: drogi ekspresowej S52 Bielsko-Cieszyn oraz drogi krajowej S1 Bielsko-Katowice. Na jej stworzenie Gmina Jasienica zakupiła 71 ha gruntów, a następnie na uzbrojenie pozyskała 20 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego 2007-2013. Teren został w pełni uzbrojony.

Jak wyjaśnia wójt, sprzedaż gruntów ma na celu uzyskanie stabilnego funduszu inwestycyjnego Gminy. Dodatkowo umożliwia Gminie nie podwyższać podatków.

Do działań, zwiększających atrakcyjność Strefy wśród inwestorów zewnętrznych, należy zaliczyć podpisanie umowy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dla inwestorów obecność w Katowickiej SSE oznacza zwolnienia z części podatków, jednak nie tych, które są przeznaczone dla gmin.

Zobacz też:

KAMPANIA INFORMACYJNA „5 LAT LSR”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina to również współpraca z innymi podmiotami – Kampania informacyjna „5 LAT LSR”.

STRAŻNICA I SALA

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa budynku nowej strażnicy OSP Łazy. Budynek jednocześnie będzie służył także innym organizacjom społecznym ...

POPRAWA INFRASTRUKTURY ODWODNIENIOWEJ

W najbliższych dniach w gminie Jasienica rozpoczną się prace przy konserwacji odwodnień przy drogach.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna