DRUGA DROGA W PRZYSZŁYM ROKU

2021-09-17

Uroczyście podpisano umowę na budowę drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

– Strefa się rozwija, pojawiają się kolejni inwestorzy. Budujemy więc drugą drogę, która ułatwi komunikację ze Strefą i transport – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. W środę 15 września podpisano umowę na wykonanie drogi przez firmę Eurovia, która wygrała przetarg. Ze strony wykonawcy umowę podpisali Andrzej Gruszka, dyrektor oddziału Kraków Eurovia, oraz Sebastian Stawarz, dyrektor sektora Bielsko-Biała.

Droga o długości 620 metrów połączy południowy sięgacz na Strefie z drogą powiatową Rudzica-Międzyrzecze Górne. Jezdni o szerokości 7 metrów na całej długości będzie towarzyszył chodnik, a po przeciwnej stronie także utwardzone pobocze.

Aby droga mogła pokonać jar przebiegającego w dole potoku, trzeba będzie zbudować przepust ramowy, powstaną również częściowo umocnione rowy wzdłuż budowanej drogi. Przy drodze poprowadzona zostanie kanalizacja deszczowa wraz z kanałem technologicznym oraz oświetlenie uliczne.

Budowa będzie kosztować 4 mln zł i w całości zostanie pokryta z dofinansowania, jakie wójt pozyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość będzie gotowa pod koniec przyszłego roku.

Podpisanie umowy na sali sesyjnej w Urzędzie gminy. Od lewej: Sebastian Stawarz, dyrektor sektora Bielsko-Biała, Andrzej Gruszka, dyrektor oddziału Kraków Eurovia, Janusz Pierzyna, wójt gminy Jasienica.

Wykonawcy i wójt gminy podpisali umowę na budowę drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej.

Zobacz też:

WERNISAŻ WYSTAWY "NOWE TWARZE Z MLEJNA"

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza na wernisaż wystawy grupy twórczej działającej przy Galerii „Mlejn” w Ostrawie pt. „Nowe twarze z Mlejna”

OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ...

WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna