PLAN DLA WIESZCZĄT

2021-09-28

Na wniosek wójta Janusza Pierzyny Rada Gminy Jasienica zatwierdziła plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Wieszczęta.

– To kolejne sołectwo z gotowym, długo oczekiwanym planem – wyjaśnił wójt podczas sesji Rady Gminy Jasienica w piątek 24 września. Jak dotąd zatwierdzono plany dla Łaz i Bielowicka, cztery następne – dla Iłownicy, Landeku, Roztropic i Rudzicy będą wkrótce gotowe.

W relacji ze swojej działalności pomiędzy sesjami wójt poinformował radnych, że udało się sprzedać historyczną remizę w Roztropicach za 252,5 tys. zł osobom prywatnym. Rozstrzygnięto także przetarg na budowę drugiej drogi do Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej. Przypomnijmy, trasa ta połączy południowy sięgacz z drogą Rudzica-Międzyrzecze, będzie kosztować blisko 4 mln zł, a pieniądze w całości pochodzą z pozyskanego przez wójta rządowego dofinansowania. Powiększono również zakres tegorocznych remontów dróg gminnych – o drogę Zagóra w Grodźcu i ul. Graniczną w Mazańcowicach za cenę 162,6 tys. zł oraz św. Jana Sarkandra w Iłownicy i św. Jana Chrzciciela w Rudzicy za 148,7 tys. zł.

Warto również przypomnieć, że ostatnio zakończono budowę sali gimnastycznej przy szkole w Międzyrzeczu Górnym. Inwestycja kosztowała 4,6 mln zł, z tego ponad 1,5 mln zł pochodzi z pozyskanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowania. Wykorzystując okazję, radny Tomasz Osuch podziękował wójtowi i wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tego obiektu. Wójt podziękował organizatorom i uczestnikom dożynek gminnych, także Zespołowi Regionalnemu „Jasieniczanka” i orkiestrze OSP Jasienica za ich występ podczas święta plonów.

Wójt przypomniał również, że zakończył się remont ul. Bronowskiej w Międzyrzeczu Dolnym. Pracami objęto 1,3 km drogi po stronie gminy Jasienica, całość kosztowała blisko 440 tys. zł. Posuwają się także działania przy pozyskaniu dofinansowania do renowacji linii kolejowej na odcinku Bielsko-Skoczów. Wójt poinformował, że samorządy regionu sformułują nowy wniosek z dodatkowymi propozycjami, m.in. zwiększenia z 4 do 12 codziennego kursowania składów po tej trasie. Podczas spotkania z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim wójt zaproponował, aby 4 składy z tej puli finansowały samorządy regionu, zaś pozostałe 8 województwo śląskie. Marszałek obiecał rozważenie propozycji. – Walczymy o odtworzenie tej linii, bo transport ma w przyszłości mieć charakter ekologiczny, taki właśnie jak kolej. To warunek, żeby nasz region się rozwijał – mówił wójt.

Dodał, że marszałek Jakub Chełstowski będzie gościł w gminie Jasienica już we wtorek 28 września. Mają rozmawiać o przebudowie ul. Cieszyńskiej, gdzie – jak się okazuje – przez dekady pozostały nieuregulowane prawa własności. – To trzeba wyjaśnić, żeby rozpocząć projektowanie, a następnie starać się o pieniądze na jej modernizację, bo stan techniczny drogi jest zatrważający – mówił wójt.

Zwrócił również uwagę, że na Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej rozpoczęły się intensywne prace budowalne. Firma Olbet produkuje już beton, który wykorzystuje obok wykonawca hal produkcyjnych dla Rawiboksu. – Plac budowy rozciąga się teraz na 8 hektarach Strefy – mówił wójt, zapowiadając prace przy poszerzeniu Strefy o kolejne kilkadziesiąt hektarów.

Wójt podziękował biskupowi Romanowi Pindlowi za nieodpłatne przekazanie działki o powierzchni 0,1197 hektara w rejonie kościoła w Międzyrzeczu Górnym. – Dzięki darowi diecezji bielsko-żywieckiej będziemy mogli w tym miejscu wybudować nowy ośrodek zdrowia – mówił Janusz Pierzyna.

To jedno z zadań, jakie Gmina planuje wykonać w najbliższej przyszłości. Wśród innych planów znalazły się również rozbudowa szkół w Iłownicy i Wieszczętach, budowa kanalizacji, na którą Gmina ma przeznaczyć 13 mln zł (całość ma pochłonąć 228 mln zł), przebudowa układu komunikacyjnego w centrum administracyjnym Jasienicy w rejonie Urzędu za ok. 30 mln zł, budowa nowego Zakładu Komunalnego, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego w Landeku, budowa parkingu w Jasienicy, strażnicy OSP w Łazach i inne projekty. Wójt przypomniał o tych zamierzeniach, mówiąc o stanie finansów Gminy, który za I półrocze tego roku jest bardzo dobry. – Na razie nasz budżet rośnie. Ale nie wiemy, czy sytuacja wkrótce się nie pogorszy i nie pojawią się problemy. Musimy być zapobiegliwi, dlatego zostawiamy część środków w rezerwie. Lepiej mieć zawsze takie pieniądze do dyspozycji – mówił wójt.

Na wniosek wójta radni zatwierdzili też przekazanie 250 tys. zł dla Powiatu Bielskiego jako połowę kosztów remontu odcinka o długości 1,4 km ul. Wieszczęckiej w Rudzicy i Łazach, a także 3,2 mln zł na przebudowę drogi pomiędzy Rudzicą a Międzyrzeczem. W tym wypadku koszt całości wyniesie ok. 12 mln zł, z czego na połowę Powiat pozyskał dofinansowanie rządowe, a resztą wydatków dzielą się Powiat Bielski i Gmina Jasienica.

Wójt przypomniał również, że jeszcze tylko kilka dni pozostało na dokonanie obowiązkowego samospisu i zaapelował, aby jak najszybciej go dokonać. Przestrzegł, że za zaniechanie grożą dotkliwe finansowe kary i jednocześnie przypomniał, że spisu można dokonać także w Urzędzie Gminy. Dodał, że Rachmistrez będą pełnić dyżur do 30 września od godz. 15.00 do godz. 18.00 na sali widowiskowej GOK w Jasienicy.

Sesja rady gminy na sali rudzieckiej filii GOK. Wójt przemawia do radnych, którzy siedzą przy osobnych stolikach.

 

Zobacz też:

WERNISAŻ WYSTAWY "NOWE TWARZE Z MLEJNA"

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza na wernisaż wystawy grupy twórczej działającej przy Galerii „Mlejn” w Ostrawie pt. „Nowe twarze z Mlejna”

OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ...

WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna