OSP GRODZIEC I RUDZICA Z GRANTAMI FUNDACJI ORLEN

2021-09-30

Fundacja ORLEN rozstrzygnęła tegoroczną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Wśród organizacji, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się dwie z terenu Gminy Jasienica: Ochotnicza Straż Pożarna z Grodźca i Ochotnicza Straż Pożarna z Rudzicy.

W poniedziałek, 27 września 2021 r. zorganizowana została gala finałowa programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”. Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom zawodowych i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

OSP Grodziec otrzymało dofinansowanie na doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy z Fundacji Orlen w wysokości 25 000,00 zł, a z budżetu Gminy Jasienica 5 000,00 zł. Wkład własny jednostki wyniósł 1 400,00 zł. Pozyskane środki umożliwią wyposażenie jednostki m.in.: w najaśnice - urządzenie, które pozwala oświetlić miejsce zdarzenia, zestaw podpór, sprzęt AED, kamerę termowizyjną, detektor, podkrzesywarkę.

Z kolei strażacy z OSP Rudzica otrzymali 15 000,00 zł z Orlenu. Na zadanie przekazali 3 240 zł z własnych środków. Fundusze te zostaną wykorzystane na zakup umundurowania specjalnego według nowego wzoru.

W tegorocznej edycji Programu, na ponad 800 złożonych wniosków, wsparcie finansowe otrzymało 267 jednostek, w tym 11 komend miejskich/powiatowych PSP oraz 256 jednostek OSP. Pieniądze przekazano podczas Gali Finałowej Programu „ORLEN dla Strażaków”, która odbyła się we wrześniu w Teatrze Wielkim w Warszawie.

W Gali wzięli udział m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek, nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny PSP oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski mazowiecki komendant wojewódzki PSP.

„ORLEN dla Strażaków” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, realizowanym przez Fundację ORLEN oraz spółkę PKN ORLEN od 2000 r. Jego celem jest wsparcie jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez dofinansowanie lub sfinansowanie zakupu sprzętu, niezbędnego w realizacji zadań tych jednostek, w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie ich działania.

Przedstawiciele jednostki OSP Grodziec w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

Zobacz też:

WERNISAŻ WYSTAWY "NOWE TWARZE Z MLEJNA"

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza na wernisaż wystawy grupy twórczej działającej przy Galerii „Mlejn” w Ostrawie pt. „Nowe twarze z Mlejna”

OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ...

WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna