WÓJT NAGRODZONY PRZEZ UCZELNIĘ

2021-10-13

Akademia WSB nagrodziła wójta Janusza Pierzynę wyróżnieniem uczelni za wkład w jej rozwój.

Janusz Pierzyna otrzymał wyróżnienie rektora uczelni za wkład w rozwój Akademii WSB, za współpracę przy realizacji przedsięwzięć naukowych i badawczych oraz udział w projektach na rzecz społeczności regionu. Nagrodę wójtowi wręczyła rektor Akademii dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, w sobotę 9 października podczas inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB. Uroczystość została zorganizowana w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza.

Wójt Janusz Pierzyna od wielu lat współpracuje z cieszyńską filią Akademii WSB. Patronował jako prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w imieniu Sieci EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego z siedzibą w Cieszynie powołaniu uczelnianego Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną Akademii WSB w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Jest również członkiem Rady Ekspertów Akademii WSB w Cieszynie.

Teatr w Cieszynie. Na scenie od lewej: studentka w stroju ludowym, wójt, rektor, dwóch nauczycieli akademickich w togach i studentka w stroju ludowym.,

fot. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Akademii WSB

Zobacz też:

WERNISAŻ WYSTAWY "NOWE TWARZE Z MLEJNA"

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zaprasza na wernisaż wystawy grupy twórczej działającej przy Galerii „Mlejn” w Ostrawie pt. „Nowe twarze z Mlejna”

OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ...

PODRÓŻE Z BIBLIOTEKĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zaprasza na spotkanie z podróżnikami: Wiolettą Hutnik i Wojciechem Ilkiewiczem.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna