OŚWIATOWE PODZIĘKOWANIA

2021-10-14

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej wójt Janusz Pierzyna nagrodził najlepszych nauczycieli i podziękował wszystkim pracownikom oświaty za ich wkład w wychowanie młodego pokolenia. Pogratulował też najlepszym uczniom, którzy w czerwcu zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica.

Wójt z nauczycielami i dyrektorami placówek edukacyjnych spotkał się w sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy z zachowaniem rygorów epidemicznych. Janusz Pierzyna podziękował wszystkim pracownikom gminnej oświaty za ich pracę. – Za wasze serce dla uczniów, zaangażowanie i uśmiech. Szczególnie dziękuję Państwu za pracę w tym ostatnim okresie, gdy z powodu pandemii musieliście prowadzić zdalne nauczanie bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami. Wspólnie jako społeczność gminy Jasienica dajemy radę przezwyciężać te trudności – mówił wójt.

Przypomniał, że Gmina Jasienica w miarę możliwości nieustannie pomaga w modernizacji szkół, ich rozbudowie i odpowiednim wyposażeniu. Na ręce przewodniczącego Rady Gminy Czesława Machalicy skierował podziękowania za to, że radni jednomyślnie głosują za tymi znacznymi dla budżetu Gminy wydatkami. Dzięki temu w ostatnich latach została powiększona szkoła w Międzyrzeczu Górnym, przybyła jej sala gimnastyczna, obecnie trwa rozbudowa szkoły w Świętoszówce, a Gmina przymierza się również do rozbudowy placówek w Iłownicy i Wieszczętach.

Wraz z Czesławem Machalicą wójt wręczył nagrody 14 najlepszym nauczycielom, dziewięciu dyrektorom gminnych placówek oświatowych, a także Urszuli Bujok, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Zaraz potem odbyła się kolejna uroczystość – wręczenie nagród dla najlepszych uczniów, którzy zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica. Co roku takie spotkania organizowane są w czerwcu na zakończenie nauki, w tym roku jednak ze względu na pandemię i konieczność nauki zdalnej uroczystość przełożono na październik. Wójt nagrodził 24 uczniów, którzy oprócz najlepszych stopni wykazali się też w różnego rodzaju działalności pozaszkolnej, sportowej i społecznej. – Dobrze wykorzystaliście tę wiedzę, którą przekazali wam nauczyciele. Będziecie z niej czerpać w dorosłym życiu, także po to, aby samemu nabierać mądrości – mówił wójt do uczniów.

Podziękował zarówno nauczycielom, jak i rodzicom uczniów, że wsparli ich chęci do nauki i pozalekcyjne pasje. Przypomniał też, że za nimi dopiero pierwszy etap edukacji. – To kolejne etapy i kolejne szanse na dokonanie dobrych wyborów. Im więcej zdobywacie wiedzy, tym lepiej będziecie rozpoznawać prawdę i prawdziwe wartości – zachęcał Janusz Pierzyna. Dodawał, że już wkrótce pokolenie dzisiejszych uczniów weźmie odpowiedzialność za Polskę, dlatego powinni się dobrze do tej roli przygotować. – Tylko mądrzy ludzie mogą dać drugiemu człowiekowi coś lepszego – mówił.

Zaapelował również o to, aby nie zapominali o swoich korzeniach, o dziedzictwie przodków i tradycjach Śląska Cieszyńskiego, wielu pokoleń pracowitych ludzi, szanujących prawdziwe wartości. – Mamy szczęście żyć w tym miejscu. Zawsze pamiętajcie: jesteście z Jasienicy – mówił. Na koniec życzył młodym ludziom dokonywania najlepszych wyborów i takiej pracy zawodowej, w której będą mogli realizować swoje pasje.

Nauczyciele siedzą na krzesłach w sali widowiskowej przy Urzędzie Gminy z zachowaniem rygorów epidemicznych. Przemawia do nich wójt.

Na wspólnym zdjęciu wójt, przewodniczący rady gminy wraz z 23 najlepszymi uczniami, którzy zakończyli naukę w szkołach podstawowych na terenie gminy Jasienica.

 

Zobacz też:

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

W poniedziałek 6 grudnia Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna serdecznie zaprasza na spotkanie ze św. Mikołajem.

KOLEJNE CZTERY SOŁECTWA

Cztery sołectwa – Iłownica, Landek, Roztropice i Rudzica – mają nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

NOWY ŁAD, NOWY ZAKŁAD

Gmina Jasienica otrzymała z rządowej puli programu Polski Ład 5 mln zł. Kwota przeznaczona zostanie na budowę nowej siedziby Zakładu Komunalnego ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna