PODZIĘKOWANIE ZA PRACĘ W KOŁACH GOSPODYŃ

2021-11-19

Wójt Janusz Pierzyna podziękował za pracę w sołeckich kołach gospodyń wiejskich paniom, które przekazały kierowanie stowarzyszeniem młodszym koleżankom.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury przy Urzędzie Gminy w Jasienicy spotkały się panie z Gminnej Rady Kobiet. Przy tej okazji Anna Tomik z Iłownicy i Władysława Sacher z Mazańcowic zrezygnowały z przewodniczenia kołom w swoich sołectwach i przekazały obowiązki młodszym koleżankom. Anna Tomik kierowała kołem przez 53 lata, pielęgnując polską kulturę, wywierając silny wpływ na rozwój sołectwa poprzez kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej, rękodzieła ludowego oraz współtworząc wiele społecznych inicjatyw. Władysława Sacher kierowała kołem w Mazańcowicach przez sześć lat.

Wójt Janusz Pierzyna podziękował ustępującym przewodniczącym za ich zaangażowanie wręczając okolicznościowe tabliczki. – Chcieliśmy uhonorować te panie, które poświęciły wiele lat pracy w naszych kołach gospodyń. To dzięki nim, ich zaangażowaniu, pomysłowości, pracy i wytrwałości tak wiele te stowarzyszenia wniosły do życia społecznego i kulturalnego naszej gminy. Zawsze dbały o podtrzymywanie tradycji, zwyczajów i historii naszego regionu oraz promocję dziedzictwa kulturowego. Zawsze włączały się w przygotowanie różnorodnych przedsięwzięć, które promowały naszą gminę – mówił wójt.

Nowymi przewodniczącymi zostały Irena Sojka w Iłownicy i Wiesława Dziergas w Mazańcowicach. Wójt Janusz Pierzyna w imieniu całej społeczności gminy Jasienica pogratulował wyboru, a także złożył życzenia owocnej pracy.

W gminie Jasienica działa 14 kół gospodyń wiejskich.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z władzami gminy siedzą przy stole na sali jasienickiego GOKu przy Urzędzie Gminy.

Zobacz też:

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

W poniedziałek 6 grudnia Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna serdecznie zaprasza na spotkanie ze św. Mikołajem.

KOLEJNE CZTERY SOŁECTWA

Cztery sołectwa – Iłownica, Landek, Roztropice i Rudzica – mają nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

NOWY ŁAD, NOWY ZAKŁAD

Gmina Jasienica otrzymała z rządowej puli programu Polski Ład 5 mln zł. Kwota przeznaczona zostanie na budowę nowej siedziby Zakładu Komunalnego ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna