ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE JEDNOSTEK OSP

2022-01-24

W sobotę i niedzielę 22 i 23 stycznia odbyły się spotkania wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jasienica. W OSP Międzyrzecze Górne odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zarządy OSP relacjonowały pracę strażaków w poprzednim roku, ustaliły też, co należy zrobić w najbliższym okresie, jakie podjąć działania, zaplanować ćwiczenia i wydatki. – Podsumowaliśmy trudny rok pracy, przede wszystkim z powodu zagrożenia pandemią i związanych z nią utrudnień i obostrzeń. Ale dla naszych jednostek trzeba uznać 2021 rok za bardzo udany, zakupiliśmy kolejne nowe samochody i niezbędny sprzęt, przeprowadziliśmy nowe inwestycje, a w istniejących obiektach potrzebne remonty, podnoszące komfort służby druhów. Strażacy podnosili również swoje kwalifikacje. To wszystko służy zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy – podsumował wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna, a zarazem prezes Gminnego Zarządu OSP w Jasienicy.

Gmina Jasienica co roku przeznacza w swoim budżecie fundusze na sprawne funkcjonowanie straży, szkolenie strażaków, odnowienie i unowocześnienie sprzętu. Także wspiera jednostki w utrzymaniu strażnic i ich remontach.

W zeszłym roku na bieżące utrzymanie straży i zapewnienie gotowości bojowej jednostek na wniosek wójta Janusza Pierzyny radni przeznaczyli 483 tys. zł. Końcem października ub. roku o nowy wóz strażacki marki Renault D16 typu GBA wzbogaciła się jednostka OSP w Iłownicy. Samochód kosztował 831 726 zł, z czego 250 000 zł wójt pozyskał ze środków KG PSP pochodzących z odpisu z ubezpieczeń od ognia, 200 000 zł od Marszałka Województwa Śląskiego, zaś 381 726  zł pochodzi z budżetu Gminy Jasienica.

Oprócz tego w latach 2019-2020 do jednostek OSP trafiły cztery samochody strażackie, otrzymały je OSP Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Świętoszówka oraz Rudzica. Ich koszt wyniósł 3 600 983 zł, z czego 1 690 983 zł to środki finansowe przekazane z budżetu Gminy Jasienica.

Na terenie gminy Jasienica działa 12 jednostek OSP, zrzeszających łącznie ponad 800 członków. Trzy jednostki, w Jasienicy, Mazańcowicach i Rudzicy, wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratownictwa. Na wszystkich dwunastu zebraniach obecny był Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP Janusz Pierzyna wraz z Prezydium Zarządu Gminnego w Jasienicy.

W sobotę 22 stycznia zebrania odbyły się w ośmiu jednostkach OSP Landek, OSP Iłownica, OSP Roztropice, OSP Wieszczęta, OSP Łazy, OSP Świętoszówka, OSP Grodziec i OSP Jasienica. Z kolei w niedzielę 23 czerwca zebrania odbyły się w czterech jednostkach OSP Międzyrzecze Dolne, OSP Międzyrzecze Górne, OSP Mazańcowice i OSP Rudzica.

W OSP Międzyrzecze Górne odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zarząd OSP Międzyrzecze Górne:

 1. Krzysztof Wieczerzak – Prezes
 2. Bronisław Wydra – Wicerezes
 3. Rafał Ryszka – Naczelnik
 4. Krzysztof Gola – Zastępca Naczelnika
 5. Maria Głuc-Mrzyk – Skarbnik
 6. Radosław Radkowski – Sekretarz
 7. Piotr Sztojc – Gospodarz
 8. Andrzej Zmełty – członek
 9. Mirosław Krutnik – członek

Komisja Rewizyjna:

 1. Józef Łopacki – przewodniczący
 2. Jan Polak – zastępca przewodniczącego
 3.  Sebastian Folek – sekretarz
 4. Maciej Kuczera – członek
 5. Jacek Kajstura – członek

Sala OSP Rudzica. Przy stole prezydialnym od lewej: Wiesław Siąkała zastępca prezesa Zarządu Gminnego OSP, Czesław Machalica przewodniczący Rady Gminy, Roman Nowak Prezes OSP Rudzica, Janusz Pierzyna Prezes Zarządu Gminnego OSP, zarazem wójt Gminy Jasienica, Roman Marekwica Komendant Gminny, Joanna Olczyk sekretarz Zarządu Gminnego OSP.

Sala OSP Grodziec. Od lewej: Barbara Michniok przewodnicząca zebrania, Joanna Olczyk sekretarz Zarządu Gminnego, Stanisław Nycz prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej, Janusz Pierzyna prezes Zarządu Gminnego OSP, zarazem wójt gminy Jasienica, Stanisław Cebulak prezes OSP Grodziec, Stanisław Szwed wiceminister, Krzysztof Kuś zastępca prezesa Zarządu Gminnego OSP, Roman Marekwica Komendant Gminny.

 

Zobacz też:

MIĘDZYRZECZE DOLNE Z PLANEM

Podczas sesji w czwartek 19 maja na wniosek wójta radni przyjęli plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Międzyrzecze Dolne.

TYDZIEŃ UKRAIŃSKI W ZSP IŁOWNICA

W ZSP w Iłownicy przeprowadzono akcję pt. „Tydzień dla Ukrainy”, której celem było wsparcie i pokazanie jedności z obywatelami Ukrainy.

TYCZKARZE UCZCILI STULECIE

Świetnymi skokami uczcili tyczkarze z UKS Olimp Mazańcowice stulecie Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki podczas mitingu w Chorzowie.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna