Gmina w regionie

Gmina Jasienica leży w powiecie bielskim na południu województwa śląskiego na pagórkowatym obszarze u styku trzech krain geograficznych: Beskidu Śląskiego, Pogórza Cieszyńskiego i Kotliny Oświęcimskiej. Kulturowo i historycznie nierozerwalnie związana jest ze Śląskiem Cieszyńskim. Tę przynależność regionalną określają zwyczaje i tradycje ludowe, kultywowane przez mieszkańców gminy Jasienica. Do dzisiaj w mowie potocznej posługują się gwarą śląskocieszyńską i pieczołowicie przechowują typowy strój cieszyński, jeszcze niedawno powszechnie noszony.
Gmina z lotu ptaka


Jasienica należy do największych gmin w Polsce, w jej skład wchodzi 14 sołectw: Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne, Roztropice, Rudzica, Świętoszówka i Wieszczęta.
Mapa gminy


To jednocześnie jedna z najstarszych miejscowości w powiecie bielskim. Pierwsza wzmianka, mówiąca o założeniu wsi przez biskupstwo we Wrocławiu, pochodzi z początku XIV w. W sąsiedztwie w pobliskim Grodźcu swoją rodową siedzibę zbudował słynny ród Grodzieckich. W czasach reformacji i kontrreformacji miejscowości obecnej gminy Jasienica podzieliły los całego regionu, zmieniając przynależność wyznaniową wraz ze zmianami książąt, właścicieli ziemi.
Pola uprawne


Pod koniec XVIII w. przez wieś została poprowadzona szosa cesarska. Sto lat później dotarła tutaj linia kolei żelaznej, dzięki czemu mogły powstać i prosperować słynne fabryki mebli. Obecnie poza rolnictwem przedsiębiorczość na terenie gminy Jasienica silnie związana jest z pobliskim Bielskiem-Białą i dwoma trasami tranzytowymi. Teren gminy Jasienica pokrywa gęsta sieć dróg, zarówno łączących ze sobą sołectwa, jak i samą gminę z najbliższymi miejscowościami. Bezpośrednie sąsiedztwo dróg, ekspresowej S1 i krajowej DK1, umożliwia szybką komunikację z pobliskim Bielskiem-Białą, także miastami Aglomeracji Górnośląskiej, a przez granicę w Cieszynie również z Republiką Czeską.
Przejscie


JASIENICA W LICZBACH

Gmina Jasienica składa się z czternastu sołectw, obejmujących obszar ponad 91 km kw., co stanowi 20 proc. powierzchni całego powiatu bielskiego. 60,4 proc. powierzchni gminy zajmują użytki rolne, zaś 6 proc. użytki leśne. Przez gminę Jasienica płynie 13 potoków o łącznej długości 65,1 km. Stawy zajmują 460 ha powierzchni. Gmina Jasienica liczy obecnie ponad 24 tys. mieszkańców, w tym 11,9 tys. mężczyzn i 12,2 tys. kobiet. W 2019 r. urodziło się 270 mieszkańców gminy. W tym samym czasie zmarło 187 mieszkańców. W Urzędzie Stanu Cywilnego Jasienica w 2019 roku zorganizowano uroczystość dla 43 par małżeńskich obchodzących jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego (w 2018 roku dla 46 par małżeńskich). W USC Jasienica w 2019 roku zarejestrowano 76 aktów zgonu (w 2018 roku zarejestrowano 111 aktów zgonu) .

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna