INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

2021-02-10 - 2021-02-24

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody do spożycia.

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu listopad i grudzień 2020 r.

Zgodnie z § 20 ustęp 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), na podstawie sprawozdania z badań:

- WL/2565/2020,

- WL/2629/2020,

- WL/2643/2020,

- OL/-704/BŚ/674-01/2020/S

- OL/-704/BŚ/674-02/2020/S

- OL/-704/BŚ/674-03/2020/S

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje o przydatności wody przeznaczonej do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu listopad i grudzień 2020 r.

Zobacz też:

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu kwietniu 2022 r.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia informację dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu lutym 2022 r.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna