INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

2022-04-29 - 2022-05-31

AQUA S.A. w Bielsku-Białej przedstawia informację dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dane AQUA obejmują pierwszy kwartał 2022 roku. W załączeniu przedstawiamy wyniki podstawowych parametrów analizy wody uzdatnionej na ujęciach oraz dostarczonej do sieci w Gminie Jasienica.

Zestawienie wyników badań próbek wody dostarczanej przez AQUA S.A.

Zbiorcze zestawienie wyników badań próbek wody w I kwartale 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Zobacz też:

INFORMACJA O PRZYDATNOŚCI WODY

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu kwietniu 2022 r.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Informacja o przydatności wody do spożycia na terenie gminy Jasienica w miesiącu lutym 2022 r.

INFORMACJA

Obszarowa ocena jakości wody dla gminy Jasienica.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna