Komunikaty

IMiGW
Gmina2021-05-06 - 2021-05-07

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

IMiGW
Gmina2021-05-05 - 2021-05-06

gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

IMiGW
Gmina2021-05-05 - 2021-05-05

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

IMiGW
Gmina2021-05-04 - 2021-05-08

OSTRZEŻENIE PRZED BURZAMI I PRZYMROZKAMI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i przymrozkami.

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
Gmina2021-05-04 - 2021-05-18

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot. przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim ...

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-30 - 2021-05-14

INFORMACJA

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych.

pszok 1 maja
Gmina2021-04-30 - 2021-05-01

PSZOK 1 MAJA NIECZYNNY

Informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w dniu 1 maja 2021 (sobota) będzie NIECZYNNY.

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-29 - 2021-05-21

OGŁOSZENIE

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica.

jakosc powietrza poziom 2
Gmina2021-04-29 - 2021-05-04

I POZIOM INFORMOWANIA

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

IMiGW
Gmina2021-04-27 - 2021-04-28

PRZYMROZKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami.

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-27 - 2021-05-14

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jasienica.

IMiGW
Gmina2021-04-26 - 2021-04-28

PRZYMROZKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami.

IMiGW
Gmina2021-04-23 - 2021-04-27

PRZYMROZKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami.

grypa ptaków
Informacje dla rolników2021-04-23 - 2021-05-01

GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 22 kwietnia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu bielskiego.

IMiGW
Gmina2021-04-22 - 2021-04-27

PRZYMROZKI

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed przymrozkami.

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-21 - 2021-06-06

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności dz.: 31/7 i 31/9 położonych w Rudzicy.

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-21 - 2021-05-12

INFORMACJA

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości ...

herb_gminy_jasienica
Gmina2021-04-20 - 2021-05-24

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Jasienica ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości ...

IMiGW
Gmina2021-04-19 - 2021-04-20

OSTRZEŻENIE O ROZTOPACH

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie IMiGW ostrzega o roztopach.

KRUS nowy
Informacje dla rolników2021-04-16 - 2021-04-25

KOMUNIKAT KRUS

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS został przedłużony do 25 kwietnia 2021 r.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna