PLAN DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNICOWEGO

2021-02-16 - 2021-07-31

Komisariat Policji w Jasienicy uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, zostały sporządzone plany działań priorytetowych dla Gminy Jasienica, obejmujący następujące zagrożenia w sołectwach:

a) Sołectwo Jasienica

1) Rejon dzielnicowego nr 0602 (Jasienica) - st. asp. Rafał Siekierka - tel. 727 032 545

  • Wyeliminowanie zjawiska - spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej w rejonie skweru z placem zabaw oraz wiatą w Jasienicy przy ul. Modrzewiowej.

b/ Sołectwo - Biery, Bielowicko, Grodziec, Łazy, Świętoszówka

2) Rejon  dzielnicowego  nr 0603  (Biery,  Bielowicko,  Grodziec, Łazy, Świętoszówka) - mł. asp. Wiesław Sabela - tel. 727 032 544

  • Wyeliminowanie zjawiska - zaśmiecania, dewastacji mienia, zakłócania spoczynku nocnego, spożywania alkoholu w Bierach w rejonie tzw. Grzybka tj. miejsca odpoczynku turystów obok Stanicy Harcerskiej Słoneczna Polana.

c) Sołectwo - Rudzica, Roztropice, Landek, Wieszczęta i Iłownica

3) Rejon dzielnicowego nr 0604 (Rudzica, Roztropice, Landek, Wieszczęta i Iłownica - asp. Błażej Gabryś - tel. 723 641 864

  • Wyeliminowanie zjawiska - spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz utrudniania korzystania z urządzeń użytku publicznego w Rudzicy w rejonie kompleksu sportowego i SP w Rudzicy.

d/ Sołectwo - Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne i Międzyrzecze Górne

4) Rejon dzielnicowego nr 0605 (Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne oraz Mazańcowice) - mł. asp. Paweł Warzecha - tel. 727 032 543

  • Wyeliminowanie zjawiska - 1) spożywania alkoholu, zaśmiecania, dewastacji mienia oraz zakłócania ciszy nocnej w Międzyrzeczu Górnym w rejonie budynku OSP w Międzyrzeczu Górnym.

Plany priorytetowe będą realizowane w okresie od 01 lutego 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach, m.in. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.

Plan działań dla Gminy Jasienica

Zobacz też:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia na obszarze Gminy Jasienica konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnej Strategii ...

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Informacja o przebudowie drogi powiatowej Międzyrzecze-Mazańcowice-Komorowice.

OŚRODEK WSPARCIA CUDZOZIEMCÓW

W Katowicach działa Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców. Celem Ośrodka jest bezpłatne wsparcie cudzoziemców w adaptacji w Polsce.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna