OPADY ŚNIEGU

2021-04-05 - 2021-04-09

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami śniegu.

 

TREŚĆ POWIADOMIENIA

Zobacz też:

Konsultacje społeczne

Zarządzenie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu.

INFORMACJA W SPRAWIE STACJI BAZOWEJ

Informacja Wójta Gminy Jasienica dotycząca budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY - BIE7005_C na działce położonej w Rudzicy.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna