I POZIOM INFORMOWANIA

2021-04-29 - 2021-05-04

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu.

Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.

Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 26.04.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Treść powiadomienia

Zobacz też:

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna