ZAWIADOMIENIE

2021-05-04 - 2021-05-18

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. znak: WOOŚ.420.14.2020.MP.16 informujące strony postępowania i społeczeństwo o wydanej decyzji o odmowie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 20 lutego 2015 r., znak: WOOŚ.4210.16.2013.AM.48, zmienionej decyzją z 21 grudnia 2016 r. znak: WOOŚ.4210.27.2016.AM.11, dot. przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim - wykonanie prac planistycznych”.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

Zobacz też:

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

gwałtowne wzrosty stanów wody

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

BURZE

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami.

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna