OGŁOSZENIE

2021-06-07 - 2021-07-08

Wójt Gminy Jasienica ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Roztropice, oznaczonej jako pgr. 468/2, pgr. 472 i dz. 805, zabudowanej budynkiem nr 122.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zobacz też:

DOBRY START 300+

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

UWAGA! PRACE SAPERSKIE!

Informacja o pracach saperskich z użyciem materiału wybuchowego do użytku cywilnego w sobotę 19 czerwca.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z przystąpieniem do wykonania prac studyjnych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna