OGŁOSZENIE

2021-06-08 - 2021-06-30

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę lokalu użytkowego usytuowanego w budynku nr 122 na nieruchomości oznaczonej, jako dz. 468/2, 472 i 805 w Roztropicach.

Treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz też:

DOBRY START 300+

Świadczenie Dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

UWAGA! PRACE SAPERSKIE!

Informacja o pracach saperskich z użyciem materiału wybuchowego do użytku cywilnego w sobotę 19 czerwca.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

W związku z przystąpieniem do wykonania prac studyjnych dotyczących rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała ...

logo Monitor Polski
logo Dziennik Ustaw
logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
logo Związek Powiatów Polskich
logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
logo Powiat Bielski
logo Śląskie. Pozytywna energia
logo Euroregion Śląsk Cieszyński
logo LGD Ziemia Bielska
logo Katowicka Specjalna Strefa Ekononiczna